Advokátska kancelária Brázdil & Brázdilová

Pre svojich klientov, právnické aj fyzické osoby, zabezpečuje advokátska kancelária komplexné a efektívne právne službyprávne poradenstvo. Primárnymi zásadami poskytovania služieb je vysoká odborná úroveň, diskrétnosť a profesionalita. Právne služby advokátskej kancelárie poskytujeme aj zahraničným subjektom, čo umožňujú jazykové znalosti jej právnikov. Pre svojich klientov zabezpečujeme právne poradenstvo a kompletný právny servis, ktorý zahŕňa aj spoluprácu so súdnymi znalcami, tlmočníkmi, notármi, súdnymi exekútormi, daňovými poradcami a audítormi.

Advokáti Zvolen a okolie – právne služby a poradenstvo

Aktuality

Novela zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník   Dňa 29.04.2015 (vyhlásením v zbierke zákonov) nadobudla účinnosť novela z...
Novela zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní   Dňa 01.01.2015 nadobudla účinnosť novela zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní,...